Záznamy webinářů

Světový den spánku je pořádán od roku 2008 a jeho cílem je oslavit přínosy kvalitního a zdravého spánku, upozornit veřejnost na břemeno problémů souvisejících se spánkem a na jejich zdravotní, vzdělávací a společenské aspekty a podpořit tak prevenci a léčbu poruch spánku. Tímto dnem Světová spánková společnost zvyšuje povědomí o poruchách spánku, lepší pochopení a prevenci těchto poruch a usiluje o snížení dopadu problémů se spánkem na společnost. Problémy se spánkem ohrožují zdraví nebo kvalitu života až 45% světové populace.

Program webináře:

  • Spánková hygiena
  • Poruchy dýchání ve spánku
  • Nespavost
  • Vyšetření ve spánkové laboratoři

Každoročně si Světová zdravotnická organizace (WHO) připomíná 24. březen jako den boje proti tuberkulóze (TBC) s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o ničivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadech TBC a zároveň zintenzivnit úsilí vedoucí k zastavení globální epidemie TBC. A proč právě 24. březen? Právě v tento den v roce 1882 Robert Koch oznámil svůj objev tuberkulózního bacilu, což otevřelo cestu k diagnostice a léčbě TBC. Při této příležitosti pořádáme náš webinář.

Program

  • Historie TBC
  • TBC v Čechách a na Slovensku
  • Léčba TBC
  • Budoucnost