Nekuřácká nemocnice

Fakultní nemocnice Olomouc patří mezi největší a nejvýznamnější poskytovatele léčebné a ošetřovatelské péče v České republice. Jako zodpovědné zdravotnické zařízení se proto v roce 2016 připojila k Evropské síti nekuřáckých nemocnic a získala certifikát neziskové organizace ENSH – Global Network for Tobacco Free Health Care Services, který potvrzuje její začlenění do této mezinárodní iniciativy. Naším cílem je stát se nekuřáckou nemocnicí, omezit negativní důsledky kouření a pomoci s odvykáním našim zaměstnancům i pacientům závislým na tabáku.

Součástí Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc je už řadu let Centrum pro léčbu závislých na tabáku, kam se mohou obracet všichni, kdo se rozhodli své závislosti zbavit a hledají odbornou pomoc. Stačí se pouze objednat na telefonním čísle 588 443 561 (ambulance kliniky).

Centrum pro závislosti na tabáku

Zabývá se léčbou nemocných s těžkou závislostí na kouření tabáku. Pracuje zde tým lékaře a psychologa.

Funkce Jméno Telefon E-mail
Vedoucí lékař prim. MUDr. Stanislav Losse 588 443 561 stanislav.losse@fnol.cz
Sestry   588 443 561  


V areálu našeho zdravotnického zařízení je povoleno kouřit pouze na vyhrazených kuřáckých místech. V dalších prostorách mimo tato vyhrazená místa včetně všech vnitřních prostor nemocnice je kouření zakázáno. Děkujeme pacientům a návštěvníkům nemocnice, že toto nařízení respektují a dodržují. Více informací najdete v přiložených materiálech.

Edukační brožura (.pdf)

Vyhrazená kuřácká místa