Ambulantní část

Do ambulance pacienti přicházejí s doporučením praktického lékaře nebo terénního specialisty. Ambulance nabízí pacientům základní pneumologickou péči a dále specializované poradenství při zánětech průdušek a plic (CHOPN, asthma bronchiale, pneumonie), intersticiálních plicních procesech (fibrózy, sarkoidóza, systémové nemoci), onkologických onemocněních plic (karcinom plic, mezoteliom pleury, nádory mezihrudí), poruchách dýchání ve spánku (SAS), cystické fibróze dospělých osob a závislosti na tabáku. Je zde poskytována inhalační a infúzní léčba. Provádí se edukace nemocných a probíhá zde také podstatná část cytostatické terapie nádorů. Kontroluje se dlouhodobá domácí oxygenoterapie při dechovém selhání, řeší se komplikace BCG vakcinace u dětí. Provádí se radiologické vyšetření hrudníku, pod vedením lékaře a psychologa zde funguje Centrum léčby závislosti na tabáku. Součástí ambulance je dále Pneumoonkologické centrum, Centrum pro obtížně léčitelná astma (OLA), Centrum pro intersticiální plicní procesy, Centrum léčby cystické fibrózy a poradně pro léčbu spánkové apnoe. Velká pozornost je věnovaná komplexní plicní rehabilitaci, která se provádí jednak na lůžkové složce ale především ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury.

Ambulance všeobecná

Ambulance pro intersticiální nemoci

Pneumoonkologická ambulance

Ambulance pro cystickou fibrózu dospělých

MUDr. Petr Jakubec Ph.D., tel.: 588 445 918, e-mail: petr.jakubec@fnol.cz

Ambulance pro CHOPN a bronchiální astma

Ambulance pro spánkové poruchy

  • MUDr. Samuel Genzor, Ph.D., tel.: 588 442 122 (5179), 588 444 733 (sestra, odd. 24), e-mail: samuel.genzor@fnol.cz

Centrum pro léčbu závislosti na tabáku

Ambulance pro domácí oxygenterapii

Centrum péče o pacienty po transplantaci plic

Psycholog Centra pro léčbu závislosti na tabáku