Jak se objednat

Do ambulance pacienti přicházejí s doporučením praktického lékaře, terénního specialisty nebo se mohou telefonicky objednat na čísle 588 443 561.

Personál s každým dohodne přesný termín a čas vyšetření. Ambulance nabízí pacientům základní pneumologickou péči a dále specializované poradenství při onemocnění průdušek, plicních zánětech, onkologických onemocněních plic, poruchách dýchání ve spánku, cystické fibróze dospělých osob a závislosti na tabáku. Je zde poskytována inhalační a infúzní léčba. Provádí se edukace nemocných a probíhá zde také podstatná část cytostatické terapie nádorů. Kontroluje se domácí léčba pomocí koncentrátorů kyslíku při dechovém selhání. Aplikují se tuberkulinové testy a provádí se radiologické vyšetření hrudníku.