Věda a výzkum

Klinika koncipovala několik grantů v oblasti výzkumu intersticiálních plicních procesů, plicní rakoviny, infekčních plicních zánětů a studia plicní imunopatologie. Průběžně zde probíhá postgraduální studijní program (Ph.D). Pravidelně se zde provádějí klinické studie s novými cytostatiky, antibiotiky a bronchodilatanciemi. Pracovníci kliniky jsou odbornými garanty řady českých i mezinárodních pneumologických akcí. Jsou rozvíjeny nové metody v oblasti intervenční bronchologie, které doplňují koncepci komplexní pneumologie. Klinika se podílí na tvorbě národních standardních postupů diagnostiky a léčby plicních nemocí.