Lůžková část

Lůžková vybavená oddělení s pokoji pro 1-3 nemocných jsou určena pro diagnostiku a léčbu všech respiračních nemocí. Oddělení 25 je specializováno na pneumoonkologii a péči o bronchogenní karcinom, nádory pohrudnice a mezihrudí. Oddělení 26 se specializuje na diagnostiku a léčbu respiračních zánětů, jako jsou pneumonie, zánět pohrudnice, chronická obstrukční plicní nemoc a bronchiální astma, plicní fibróza a sarkoidóza. Je zajišťována léčba tuberkulózy s možností izolace. Provádí se též vyšetření před indikací transplantace a indikací domácí oxygenoterapie. Oddělení disponují i samostatnými pokoji s nadstandardní výbavou.

Oddělení 25 - Pneumoonkologie

Funkce Jméno Telefon E-mail
Staniční sestra Irena Proroková 588 443 556 irena.prorokova@fnol.cz 
Vedoucí lékař MUDr. Ondřej Fischer 588 445 659 ondrej.fischer@fnol.cz
Lékaři MUDr. Juraj Kultan 588 445 657 juraj.kultan@fnol.cz
MUDr. Denisa Rozsívalová 588 445 939 denisa.rozsivalova@fnol.cz
MUDr. Lýdia Žarnayová 588 444 648 lydia.zarnayova@fnol.cz

Oddělení 26 - Respirační záněty

Funkce Jméno Telefon E-mail
Staniční sestra Mgr. Jana Hrušková 588 444 731 jana.hruskova@fnol.cz 
Vedoucí lékař MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D. 588 445 937 vladimira.lostakova@fnol.cz
Lékaři MUDr. Monika Žurková, Ph.D. 588 445 327  monika.zurkova@fnol.cz
MUDr. Lenka Hajdová 588 444 732 lenka.hajdova@fnol.cz
MUDr. Aneta Lasovká 588 444 732  aneta.lasovka@fnol.cz
MUDr. Andrea Müllerová 588 444 732  andrea.mullerova@fnol.cz
MUDr. Jan Mizera 588 444 732 jan.mizera@fnol.cz
MUDr. Radim Svoboda 588 444 732 radim.svoboda@fnol.cz 

 

Jednotka s pěti lůžky poskytuje intenzivní péči především nemocným s akutní respirační nedostatečností, nemocným po intervenčních pneumologických zákrocích, nemocným se život ohrožující hemoptýzou, pneumotoraxy apod. Při monitorování vitálních funkcí je prováděna oxygenoterapie, podpůrná plicní ventilace, drenáže pohrudniční dutiny a nebulizační léčba. Ročně je na jednotce intenzivní péče hospitalizováno okolo 230 pacientů. Jednotka disponuje speciálním pokojem pro ochrannou izolační léčbu pacientů se speciálním režimem, například cystickou fibrozou nebo tuberkulozou.

Funkce Jméno Telefon E-mail
Staniční sestra Jana Šubová 588 444 660 jana.subova@fnol.cz 
Vedoucí lékař MUDr. Petr Jakubec, Ph.D. 588 444 660 petr.jakubec@fnol.cz
Lékaři MUDr. Jiří Kufa 588 444 660

jiri.kufa@fnol.cz

 

Spánková laboratoř se zabývá diagnostikou a léčbou poruch dýchání ve spánku. Jde o odvětví, které se rychle rozvíjí ve spolupráci s jinými obory jako otorinolaryngologie, neurologie, psychiatrie nebo kardiologie. Akreditovaná laboratoř je vybavena komplexním videopolysomnografem, limitovanou polysomnografií i screeningovými systémy k detekci syndromu spánkové apnoe. Současně jsou prováděny ambulantní kontroly sledovaných pacientů, především těch, kteří jsou již léčeni přetlakovými dýchacími CPAP. Spánková laboratoř je samostatným oddělením se 5 vyšetřovacími pokoji, sesternou a pracovnou lékaře.

Funkce Jméno Telefon E-mail
Sestra Bc. Soňa Panáková 588 444 733 sona.panakova@fnol.cz
Vedoucí lékař MUDr. Milan Sova, Ph.D. 588 445 326 milan.sova@fnol.cz
Lékaři MUDr. Monika Žurková, Ph.D. 588 445 327 monika.zurkova@fnol.cz
MUDr. Samuel Genzor 588 445 939 samuel.genzor@fnol.cz