Lůžková část

Lůžková vybavená oddělení s pokoji pro 1-3 nemocných jsou určena pro diagnostiku a léčbu všech respiračních nemocí. Oddělení 25 je specializováno na pneumoonkologii a péči o bronchogenní karcinom, nádory pohrudnice a mezihrudí. Oddělení 26 se specializuje na diagnostiku a léčbu respiračních zánětů, jako jsou pneumonie, zánět pohrudnice, chronická obstrukční plicní nemoc a bronchiální astma, plicní fibróza a sarkoidóza. Je zajišťována léčba tuberkulózy s možností izolace. Provádí se též vyšetření před indikací transplantace a indikací domácí oxygenoterapie. Oddělení disponují i samostatnými pokoji s nadstandardní výbavou.

Oddělení 25 - Pneumoonkologie

Funkce Jméno Telefon E-mail
Staniční sestra Zdeňka Hluchá 588 443 556 zdenka.hlucha@fnol.cz 
Vedoucí lékař MUDr. Juraj Kultan 588 445 657 juraj.kultan@fnol.cz
Lékaři MUDr. Martin Doležal 588 444 648 martin.dolezal@fnol.cz
MUDr. Simona Hovorková 588 444 648 simona.hovorkova@fnol.cz
MUDr. Janka Olejová 588 444 648 janka.olejova@fnol.cz
MUDr. Vojtěch Veverka  588 444 648 vojtech.veverka@fnol.cz
MUDr. Lýdia Žarnayová 588 444 648 lydia.zarnayova@fnol.cz

 

Oddělení 26 - Respirační záněty

Funkce Jméno Telefon E-mail
Staniční sestra Mgr. Zuzana Vališová, DiS.  588 444 731 zuzana.valisova@fnol.cz 
Vedoucí lékař MUDr. Monika Žurková, Ph.D. 588 445 327 monika.zurkova@fnol.cz
Lékaři MUDr. Jakub Kiml  588 444 732 jakub.kiml@fnol.cz
MUDr. Matěj Konečný 588 444 732 matej.konecny@fnol.cz
MUDr. Miloš Ľupták 588 444 732 milos.luptak@fnol
MUDr. Petr Mooz 588 444 732 petr.mooz@fnol.cz
MUDr. Jana Kovačiková 588 444 732 jana.kovacikova@fnol.cz
MUDr. Martin Vykopal 588 444 732 martin.vykopal@fnol.cz

 

Jednotka s pěti lůžky poskytuje intenzivní péči především nemocným s akutní respirační nedostatečností, nemocným po intervenčních pneumologických zákrocích, nemocným se život ohrožující hemoptýzou, pneumotoraxy apod. Při monitorování vitálních funkcí je prováděna oxygenoterapie, podpůrná plicní ventilace, drenáže pohrudniční dutiny a nebulizační léčba. Ročně je na jednotce intenzivní péče hospitalizováno okolo 230 pacientů. Jednotka disponuje speciálním pokojem pro ochrannou izolační léčbu pacientů se speciálním režimem, například cystickou fibrozou nebo tuberkulozou.

Funkce Jméno Telefon E-mail
Staniční sestra Jana Šubová 588 444 660 jana.subova@fnol.cz 
Vedoucí lékař MUDr. Jiří Kufa 588 444 665 (5917) jiri.kufa@fnol.cz

 

Spánková laboratoř se zabývá diagnostikou a léčbou poruch dýchání ve spánku. Jde o odvětví, které se rychle rozvíjí ve spolupráci s jinými obory jako otorinolaryngologie, neurologie, psychiatrie nebo kardiologie. Akreditovaná laboratoř je vybavena komplexním videopolysomnografem, limitovanou polysomnografií i screeningovými systémy k detekci syndromu spánkové apnoe. Současně jsou prováděny ambulantní kontroly sledovaných pacientů, především těch, kteří jsou již léčeni přetlakovými dýchacími CPAP. Spánková laboratoř je samostatným oddělením se 5 vyšetřovacími pokoji, sesternou a pracovnou lékaře.

Funkce Jméno Telefon E-mail
Sestra Bc. Soňa Panáková 588 444 733 sona.panakova@fnol.cz
Vedoucí lékař MUDr. Samuel Genzor, Ph.D.  588 443 555, 588 445 179 samuel.genzor@fnol.cz
Lékař MUDr. Jan Mizera 588 443 555, 588 445 326 jan.mizera@fnol.cz