Lůžková část

Lůžková vybavená oddělení s pokoji pro 1-3 nemocných jsou určena pro diagnostiku a léčbu všech respiračních nemocí. Oddělení 25 je specializováno na pneumoonkologii a péči o bronchogenní karcinom, nádory pohrudnice a mezihrudí. Oddělení 26 se specializuje na diagnostiku a léčbu respiračních zánětů, jako jsou pneumonie, zánět pohrudnice, chronická obstrukční plicní nemoc a bronchiální astma, plicní fibróza a sarkoidóza. Je zajišťována léčba tuberkulózy s možností izolace. Provádí se též vyšetření před indikací transplantace a indikací domácí oxygenoterapie. Oddělení disponují i samostatnými pokoji s nadstandardní výbavou.

Oddělení 25 - Pneumoonkologie

Funkce Jméno Telefon E-mail
Staniční sestra Irena Proroková 588 443 556 irena.prorokova@fnol.cz 
Vedoucí lékař MUDr. Ondřej Fischer 588 445 659 ondrej.fischer@fnol.cz
Lékaři MUDr. Nela Harciníková  588 444 648 nela.harcinikova@fnol.cz
MUDr. Juraj Kultan 588 445 657 juraj.kultan@fnol.cz
MUDr. Janka Olejová  588 444 648 janka.olejova@fnol.cz

Oddělení 26 - Respirační záněty

Funkce Jméno Telefon E-mail
Staniční sestra Mgr. Jana Hrušková 588 444 731 jana.hruskova@fnol.cz 
Vedoucí lékař MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D. 588 445 937 vladimira.lostakova@fnol.cz
Lékaři MUDr. Hana Ježková 588 444 732 hana.jezkova@fnol.cz 
MUDr. Jakub Kiml  588 444 732 jakub.kiml@fnol.cz
MUDr. Andrea Müllerová 588 444 732  andrea.mullerova@fnol.cz
MUDr. Jan Mizera 588 444 732 jan.mizera@fnol.cz
MUDr. Petra Prášilová  588 444 648 petra.prasilova@fnol.cz
MUDr. Martin Vykopal 588 444 732 martin.vykopal@fnol.cz
MUDr. Monika Žurková, Ph.D. 588 445 327 monika.zurkova@fnol.cz

 

Jednotka s pěti lůžky poskytuje intenzivní péči především nemocným s akutní respirační nedostatečností, nemocným po intervenčních pneumologických zákrocích, nemocným se život ohrožující hemoptýzou, pneumotoraxy apod. Při monitorování vitálních funkcí je prováděna oxygenoterapie, podpůrná plicní ventilace, drenáže pohrudniční dutiny a nebulizační léčba. Ročně je na jednotce intenzivní péče hospitalizováno okolo 230 pacientů. Jednotka disponuje speciálním pokojem pro ochrannou izolační léčbu pacientů se speciálním režimem, například cystickou fibrozou nebo tuberkulozou.

Funkce Jméno Telefon E-mail
Staniční sestra Jana Šubová 588 444 660 jana.subova@fnol.cz 
Vedoucí lékař MUDr. Petr Jakubec, Ph.D. 588 444 660 petr.jakubec@fnol.cz
Lékaři MUDr. Jiří Kufa 588 444 660

jiri.kufa@fnol.cz

 

Spánková laboratoř se zabývá diagnostikou a léčbou poruch dýchání ve spánku. Jde o odvětví, které se rychle rozvíjí ve spolupráci s jinými obory jako otorinolaryngologie, neurologie, psychiatrie nebo kardiologie. Akreditovaná laboratoř je vybavena komplexním videopolysomnografem, limitovanou polysomnografií i screeningovými systémy k detekci syndromu spánkové apnoe. Současně jsou prováděny ambulantní kontroly sledovaných pacientů, především těch, kteří jsou již léčeni přetlakovými dýchacími CPAP. Spánková laboratoř je samostatným oddělením se 5 vyšetřovacími pokoji, sesternou a pracovnou lékaře.

Funkce Jméno Telefon E-mail
Sestra Bc. Soňa Panáková 588 444 733 sona.panakova@fnol.cz
Vedoucí lékař MUDr. Samuel Genzor, Ph.D.  588 445 326 milan.sova@fnol.cz
Lékařka MUDr. Monika Žurková, Ph.D. 588 445 327 monika.zurkova@fnol.cz