Činnost kliniky spočívá v erudované komplexní pomoci klientům s plicními nemocemi v různé fázi a rozsahu postižení, včetně prevence a dispenzární péče. Mezi nejčastější nemoci v naší péči patří akutní i chronické plicní záněty, CHOPN, astma, zhoubné i nezhoubné nádory plic, sarkoidóza, intersticiální plicní procesy, spánková apnoe a řada dalších. Klinika zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku lékařů v pneumologii, realizuje koncepci oboru Pneumologie a ftizeologie v oblasti výzkumu ve spolupráci s pracovišti jiných oborů.