Výuka

Na klinice probíhá bloková výuka pneumologie a ftizeologie pro studenty všeobecného směru, General Medicine v angličtině a zubního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dále výuka několika magisterských a bakalářských studijních směrů oborů Fakulta zdravotních věd UP Olomouc. Probíhá zde také akreditovaná výuka bronchologie pro pokročilé v rámci stáží koordinovaných Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) Praha a výuka bronchologických sester pro Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) Brno.