Světový den bez tabáku: S nikotinismem umí pomoci odborníci z plicní kliniky

31. 5. 2023

Dnes je Světový den bez tabáku. Kdo jiný než zdravotníci by si v tento den měl připomínat, jak je kouření škodlivé a že pro naše zdraví může mít fatální důsledky. Proto jsme při této příležitosti uspořádali preventivní a informační akci pro zaměstnance FN Olomouc. U stanoviště v předsálí jídelny se v době oběda zastavilo hned několik desítek lidí. Dostalo se jim informací o možnostech pomoci s odvykáním.

Škodlivost kouření si ale připomínáme celoročně a v případě zájmu jsou k dispozici odborníci z Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy, kteří lidem trpícím nikotinismem umí pomoci. Ti, kteří se rozhodnou se závislostí bojovat, se mohou obrátit na Centrum pro závislosti na tabáku. Stačí se pouze objednat na telefonním čísle 588 443 561. Další informace najdete na webových stránkách https://plicni.fnol.cz/nekuracka-nemocnice.

  • Edukačně-preventivní akce se konala v předsálí jídelny.