Společné setkání plicních transplantačních týmů z ČR a SR

7. 6. 2024

Dne 7. 6. 2024 se na Klinice plicních nemocí a tbc FN a LF UP Olomouc uskuteční společné setkání lékařských týmů pečující o pacienty před a po transplantaci plic. Zastoupeni budou odborníci z III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol; Kliniky pneumologie, ftizeologie a funkční diagnostiky Univerzitní nemocnice a LF Slovenské zdravotnické univerzity Bratislava a Kliniky plicních nemocí a tbc FN a LF UP Olomouc.

Na programu několikahodinového jednání budou aktuální otázky a problematika péče o pacienty před a po transplantaci plic, zvláště pak diagnostika a léčba rejekčních stavů. Dále bude obsahem setkání indikace k transplantaci plic, potransplantační komplikace, optimalizace po transplantační farmakoterapie a další komplexní péče o pacienty po transplantaci plic.

Foto: idnes.cz