Plicní lékaře FN Olomouc naviguje při endoskopickém vyšetření 3D mapa až k plicnímu ložisku

8. 3. 2023

Nejnovější systém elektromagnetické navigační bronchoskopie (ENB) začali jako první v České republice využívat specialisté z Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc. Za odborným označením moderní technologie se skrývá možnost výrazně lepších výsledků vyšetření plicních ložisek nejasného původu, nejčastěji nádorového, umístěných v periferních částech plic a nedostupných pro standardní endoskopické vyšetření průdušek a plic. Díky propojení sofistikovaného softwaru a speciální endoskopické sondy jsou lékaři schopni dosáhnout přesnějších výkonů a zlepšení výtěžnosti vyšetření.

  • Navigační systém lékaře vede k plicnímu ožisku obdobně jako jakákoliv navigační aplikace.

 

„Při bronchoskopických výkonech u těchto periferních plicních ložisek jsme dosud nejčastěji používali radiální ultrazvuk nebo skiaskopii. Jejich nevýhodou je, že u nich nejsou k dispozici řiditelné sondy a instrumentária a kvůli tomu se v řadě případů nedaří proniknout dýchacími cestami přímo k ložisku a provést cílený odběr z této léze,“ vysvětluje přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc MUDr. Petr Jakubec, Ph.D. Navigační systém Illumisite™ Medtronic, který nyní začala klinika využívat jako první pracoviště u nás, má na rozdíl od tradičních metod hned několik výhod. „Systém je přesnější, řiditelný, jednoduchý, intuitivní. V minulosti jsme měli k dispozici i původní generaci přístroje, ale ten současný je mnohem pokročilejší, důmyslnější a efektivnější,“ vypočítává Petr Jakubec.

Na CT snímku plic pacienta si lékař označí vyšetřované ložisko. Software generuje z CT vyšetření plic 3D mapu a virtuální obraz průduškového stromu plic a lékař si v této mapě vyznačí cestu až k ložisku. „Pacienta uložíme na speciální elektromagnetickou desku, na jeho tělo pak umístíme elektrody, které sladí polohu plic s elektromagnetickou deskou. Tímto se synchronizují anatomické struktury plic pacienta s virtuálním obrazem plic vytvořeným softwarem a lékař se na monitoru řídí navrženou cestou průduškami až k ložisku, z nějž chce uskutečnit odběr patologického materiálu,“ popisuje přednosta plicní kliniky postup vyšetření pomocí elektromagnetické navigační bronchoskopie s tím, že správné umístění sondy a místo odběru tkáně lze ještě potvrdit skiaskopií nebo radiálním endobronchiálním ultrazvukem.

Nový systém, jehož cena se pohybuje mezi 10 až 20 miliony korun, bude na klinice v permanenci, využijí jej až k desítkám vyšetření ročně. „Je ideální v případech periferních plicních ložisek, kde bude jasné, že naděje na úspěšnost jiné bronchoskopické metody nebude vysoká. Můžeme tak vyšetřovat i malá ložiska, která jsou zjištěna v rámci programu časného záchytu bronchogenního karcinomu probíhajícího pod záštitou ministerstva zdravotnictví,“ vysvětluje Petr Jakubec. Jeho hlavní přínos ale vidí ve zlepšení výtěžnosti endoskopických vyšetření. Ta bude podle něj vyšší o 15 až 30 procent.